Timrå Manskör - GDPR & Privacy Policy

 1. Lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK; SFS 2003:389) 
  Enligt lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK; SFS 2003:389) skall samtliga besökare som nyttjar en tjänst (t.ex. hemsida eller nedladdad app) som använder sig av cookies (kakor) få information om detta och varför kakor används. Besökaren ska också kunna välja att samtycka (opt-in) till att kakor används, eller avböja (opt-out) kakor ( *alternativt informeras om hur säkerhetsinställningarna kan anpassas i webbläsaren som besökaren använder för att anpassa eller stänga av cokkies/kakor om dessa ej samtycks till). Samtycke till att lagra cookies/kakor skall alltid vara frivilligt och individuellt (t.ex. kan nya cookies placeras på varje enskild enhet som du besöker www.t-m.nu), Timrå Manskör hemsida.
 2. Vad är en "cookie" (kaka) ? 
  En cookie (kaka) är en liten (eller flera små) textfil/er som placeras på besökarens enhet dator (Windows, Apple, Linux etc.), laptop, smartphone (Android, iOS, Windows MobOS eller liknande), surfplatta eller likvärdig mediavisare som kan återge hemsidor.
 3. Vilka kakor använder TMK - Timrå Manskör ? 
  Kakor som används på TMK – Timrå Manskör's hemsida är: (3a) Administrationscookies som används för webserverns kommunikation vid t.ex. inloggning (möjlighet att spara lösenord), om du lämnar kommentarer på något av våra digitala forum eller anslagstavlor samt uppgifter du skickar till oss via formulärfunktionen, (3b) Analyscookies (t.ex. Google Analytics), (3c) Sociala Medieknappar/länkanalys (antal click etc.), (3d) Tredjepartscookies (t.ex. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram samt övriga digitala kommunikationsplattformar som vi använder oss av, (3e) sessionscookies som gör att du slipper göra om alla inställningar under den aktiva sessionen (besöket) på vår hemsida, (4f) funktionscookies som är nödvändiga för hemsidans funktionalitet och säkerhet.
 4. Hur länge sparas cookies ?
  Cookies sparas som längst under trettio (30) dagar på vår webserver för administration och besöksanalys, vartefter nya cookies kommer att placeras på din enhet vid eventuella återkommande besök på TMK Hemsida eller våra digitala plattformar.
 5. Behandling av data och särskilda personuppgifter.
  Om du skickar personlig information till oss (TMK) via formulär som återfinnes på hemsidan, via mejl, SMS eller brevledes så godkänner du även att dessa särskilda personuppgifter lagaras samt behandlas i digitala- (webserver/molnbaserade samarbetspartners) och/eller analoga (fysiska) register för att vi skall kunna administrera inkommen information ifrån dig. Insänt material kan även att komma att lagras i Timrå Manskör's arkiv under tidsperiod som; (5a) arkivlagen erfordrar, (5b) nästa tillfälle för gallring, (5c) så länge specifikt intresse för kulturarvet samt dess framtida forskning föreligger inom den inriktning som Timrå Manskör inbegriper, (5d) så länge du inte nyttjar den lagstadgade ”rätten att bli bortglömd” varvid en individuell intresseavvägning kan komma att implementeras i varje specifikt enskilt ärende innan slutgiltigt beslut fattas i frågan.
 6. Kort info om TMK - Timrå Manskör (se även våra stadgar för ytterligare info).
  Timrå Manskör är en en musikalisk förening som grundades 1948 och fortfarande är verksam under 2020. Syftet med föreningen är att tillsammans, nybörjare som erfaren, kunna träffas vid regelbundna tillfällen och utöva det gemensamma sångintresset tillsammans. Vidare erbjuder TMK offentliga eller privata konserter, planerade eller spontant inbokade. För vidare information angående framträdanden och bokningar, (samt info om repertoar / önskemål) vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på kontaktsidan eller skicka ett SMS till 0790-32 65 20 (OBSERVERA ATT detta är en texttelefon och samtal gällande allmänna frågor från ej verifierade telefonnummer besvaras icke).
 7. Varför TMK - Timrå Manskör ; använder cookies.
  TMK finns representerade på internet, www.t-m.nu samt andra sociala medier och digitala plattformar, och likt de allra flesta andra hemsidor som du besöker på internet inom EU, så placerar vi så kallade cookies på din enhet för att kunna fastställa bland annat individuell säkerhet enligt Dataskyddslagen (GDPR / General Data Protection Regulation). TMK ( www.t-m.nu ) sparar små textfiler (mest kända som ”cookies”) på din enhet i form av förstapartscookies som enbart kan läsas av TMK Databasserver (exempelvis för att hemsidan skall fungera (funktionscookies), spara dina inställningar (tekniska cookies) + personligt och/eller anonymt statistikinsamlande (Databasrelaterade analyscookies) samt tredjepartscookies som kan läsas av samtliga av våra godkända www.t-m.nu samarbetspartners såsom apptillverkare eller producenter av plugins avseende addons installerade på hemsidan som begär info för att hemsidan skall kunna fungera optimalt administrationsmässigt och för att vi (TMK) bättre skall kunna förstå vad du som besökare av www.t-m.nu efterfrågar i form av behovsanalys som vi (TMK) mäterlöpande i form av besökstatistik på hemsidan, samt våra samarbetspartners direkttrafik till/från TMK Hemsida. Om du även registrerar dig på någon av TMK hemsidas tjänster (t.ex. nyhetsbrev, medlemssektion, Wordpress Community eller annat socialt forum eller digital plattform som www.t-m.nu tillhandahåller) så kommer även autentiseringscookies att skapas under samband med att du skapar ett konto och tilldelas ett användarnamn samt erhåller ditt lösenord via din registrerade mejl. OBSERVERA att samtliga tredjeparts cookies, samt utgivare av dessa, kan ha egna cookie & integritetspolicys som kan uppdateras närsomhelst utan förvarning och ligger utanför TMK's ansvarsområde. (t.ex. Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram eller andra kommunikations- samt digitala meddelandekanaler).
 8. Utökad Cookie Specifikation
  TMK använder sig av (8a) sessionscookies som enbart bevaras på din besöksenhet under ditt besök på www.t-m.nu och raderas automatiskt efter att du lämnat hemsidan, eller (8b) varaktiga cookies som bibehålls efter att du har stängt din enhet eller internet browser. En av cookies huvuduppgifter är även att du skall slippa att göra om dina personliga säkerhetsinstälningar i din webläsare under ditt besök på www.t-m.nu och dess undersidor, samt även för att din enhet skall komma ihåg formuläruppgifter som du självmant sänder till oss (via t.ex. kontaktformulär, bokningsformulär, mejl, (blogg-)kommentarer samt liknande automatiserade funktioner på TMK Hemsida). Som besöksenhet menas digitalt media eller likvärdigt som kan återge denna (www.t-m.nu) hemsida fullt eller delvis (se punkt 9 nedan) ;
 9. Digitala Medier & Mediavisare
  TILL "DIGITALA MEDIER" menas till exempel Internet browser från Windows® baserade enheter, Apple® baserade enheter och LINUX® baserade enheter m.fl. - Som "DIGITAL MEDIAVISARE" menas PC (Personal Computer inkl. Laptop), Terminalenhet, Surfplatta samt Mobiltelefon (Smartphone). Samtliga trådbundna eller trådlösa lokala eller icke lokala nätverk (fiber, kabel, ADSL, LAN, WAN eller Wifi) är medium, som kan VISA ELLER ÅTERSKAPA (cacha) TMK Hemsida www.t-m.nu via en webbrowser (webbläsare), är inkluderade i denna policy.
 10. Att Acceptera Cookies (opt-in)
  Genom att klicka på ”JAG ACCEPTERAR COOKIES” och/eller fortsätta surfa på www.t-m.nu godkänner (opt-in) och samtycker Du till (TMK) Integritetspolicy i sin helhet, i den senaste revideringen. Det är ditt eget ansvar att hålla dig uppdaterad om ev. ändringar i denna GDPR & Cookie Policy samt dess uppdateringar, dock så kommer alltid den senaste revideringen att nämnas med datum HÖGST UPP på TMK (denna) informationssida om GDPR & Cookies Integritetspolicy.
 11. Att Avböja Cookies (opt-out)
  Du kan närsomhelst återta (opt-out) ditt samtycke genom att (11a) stänga din internet browser samt öppna ett nytt tomt webbläsarfönster och ta bort alla cookies för våran (TMK) hemsida dedikerat (se specifik manual för den internet browser som du använder) eller (11b) ta bort cookies för en viss tidsperiod (se specifik manual för den internet browser som du använder) samt (11c) cookies sedan begynnelsen (sedan du startade din internet browser för första gången eller senast tog bort alla cookies.
 12. SÄKERHET: Vilka digitala uppgifter (cookieinnehåll) sparar vi ?
  Vi (TMK) sparar data (cookies) innehållande: (12a) IPN (IP-nummer), (12b) ISP (Internet Service Provider), (12c) Unikt Enhetsnummer (enskilda nummer för varje enhet du använder), (12d) Upp- samt Nedkopplingshastighet, (12d) Internet Browser (t.ex. Chrome, Safari, Firefox eller annan Internet Browser), (12e) Besökshistorik (dag/datum/år och antal besök samt vilka sidor du besökt på TMK Hemsida www.t-m.nu), (12f) Land, (12g) Tidszon samt (12h) övriga data för vår besöksstatistik samt hemsideanalys; i en digital databas på vår webserver. Backup tas en (1) gång om dagen för att snabbt kunna återställa hemsidan vid ev. behov.
 13. Att Blockera/Avböja Cookies
  Om du ej godkänner att vi sparar cookies på din enhet så kan du kan blockera ALLA sorters cookies genom manuell konfiguration av din Internet Browser (webbläsare). Se manual för den specifika internetbrowser som du använder hur man går tillväga för att blockera alla cookies. Du kan även välja att blockera enbart cookies från TMK specifikt, men då kan (13a) delar av, eller (13b) hela hemsidan sluta att fungera och/eller inte fungera som avsett. Inget ansvar tas för material som du sänt till oss eller fördröjda kommunikationer som uppstår pga. att du avböjt att acceptera vår cookie policy samt dess implementerade funtioner.
 14. Statistik & Analys
  Statistikinsamlande kan även komma att ske från webfyrar (s.k. Web Beacons). Detta beroende på vilka sidor/delar av TMK Hemsida www.t-m.nu som du besöker samt vilka samarbetspartners (samt deras tredjeparts cookies & egna policys) som vi implementerat och/eller kommer att implementera på hemsidan under framtiden.
 15. INTERNETSÄKERHET & Webbserverkommunikation
  TMK använder sig av SSL (Secure Sockets Layer) vilket innebär en krypterad form av kommunikation (internet protokoll) mellan TMK Databasserver samt anslutna enheter. I vissa internet browsers är det nödvändigt att manuellt skriva in den kompletta hemsideadressen som i detta fall blir https://www.t-m.nu istället för http://www.t-m.nu , www.t-m.nu eller enbart t-m.nu, för att SSL Certifikatatet skall gälla samt för att vår (TMK) sida ej skall visas som osäker. Du kan även manuellt (lokalt på varje enskild enhet, se specifik manual för den internetbrowser som du använder) ställa in vilken typ av SSL Certifikat som specifikt skall accepteras under din internet browsers inställningar. Vår (TMK) rekommendation är att alltid skriva oavkortad URL (Uniform Resource Locator)-address i de fall vår hemsida visas med ett ”i” inom en ring (osäker). Om vår (TMK) hemsida ej visas som säker beror detta i de allra flesta fall på att HTTPS ej har angetts i URL:en till TMK Hemsida.
 16. DATABASSÄKERHET (avser webbserver/domämadministration)
  Vi (TMK) skyddar den insamlade datamängden (cookies) genom dagliga regelbundna backups över vår webservers databas samt digital scanning av vår webserver i preventivt och aktivt syfte avseende (16a) otillåtet (illegalt) dataintrång och/eller (16b) dataåtkomst (hacking), (16c) negativa massmeddelanden (spamming/flooding), (16d) Nuking samt (16e) DDOS:ing (överbelastingsförsök) av vår webserver och/eller mejlserver, (16f) ej behörig åtkomst till TMK medlemssidor.
 17. VID UPPKOMMEN SÄKERHETSBRIST
  Vid eventuellt överträde av benämnda punkter i artikel 16) skall TMK göra sitt yttersta för att inom rimlig tid återställa datasäkerheten samt TMK Hemsida efter att en incident (enskild eller upprepad) har blivit upptäckt och/eller rapporterad till oss. Även en incidentrapport skall upprättas internt, samt vid behov överlämnas tillsammans med TMK Databasinformation till lagupprättande tillsynsmyndighet eller annan relevant instans för vidare utredning eller underlag för eventuell polisanmälan för vidare utredning.
 18. VID OLAGA DATAINTRÅNG
  Ett fastställt dataintrång klassificeras som "FM" (force majeure) och jurisdiktionen ligger utanför TMK ansvarsområde, varvid TMK ej kan hållas ansvariga för (18a) eventuellt dataintrång, (18b) olovlig dataåtkomst eller (18c) olovlig användning av TMK Webserver, Ett eventuellt (18d) dataläckage kommer att utredas internt samt (18e) vid behov lämnas över till annan tillsynsmyndighet eller lagupprättande instans för fortsatt/vidare utredning i ev. brotts- och ansvarsfråga.
 19. COPYRIGHT INFORMATION - ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE
  SAMTLIG DIGITAL INFORMATION (avser (19a) BILD, (19b) TEXT, (19c) LJUDUPPTAGNING/AR, (19d) VIDEOUPPTAGNINGAR, (19e) RÖRLIGA BILDER (t.ex. GIF-filer, animationer eller presentationer/kollage) som återges på TMK Hemsida www.t-m.nu och/eller annan digital plattform (t.ex. sociala medier) omfattas av Copyright © (Upphovsrättslagen). ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE för användning av på hemsidan audiellt hörbart och visuellt synbart material. Det är EJ TILLÅTET att (19f) stjäla, (19g) ”låna” eller (19h) sprida material från hemsidan eller annan digital plattform som TMK tillhadahåller utan att TMK (Timrå Manskör) skriftligt medger tillstånd/ lämnar medgivande.

  Upphovsrättslagen är tillämplig på TMK huvudsida (www.t-m.nu) samt ALLA dess undersidor inom domänen + SAMTLIGA externa från oss (domänen, www.t-m.nu) dedikerade sidor som innehåller material uppladdat av oss (TMK). Detta gäller även sociala medier och digitala plattformar etc.
 20. UTÖKAD COPYRIGHT FÖR TMK MEDLEMMAR
  UNDANTAGET från artikel 19) är (20a) TMK Styrelse, (20b) TMK Webadmin samt (20c) TMK medlemmar ; som äga rätt att dela material fritt för personligt (privat) bruk och/eller i strategiskt marknadsföringssyfte för TMK. Om artiklar delas så skall dessa delas (utan redigering) i sin helhet genom direktlänk till aktuell webbsida. Bilder tillhörande en artikel FÅR (20a) inte delas enskilt utan måste delas tillsammans med artikeln den är publicerad under ELLER (20b) om en artikelbild används så skall direktlänk lämnas till den aktuella artikeln i direkt anslutning till var bilden har publicerats.
 21. ATT DELA ARTIKLAR OCH HEMSIDOR från TMK
  PUBLIKT (officiella) av TMK delade artiklar (samt PRESS-material) KAN DELAS FRITT i sin helhet av samtliga TMK Hemsida's besökare med DIREKTLÄNK till den delade artikeln, UTAN medgivande från TMK. Dock FÅR EJ ARTIKELN REDIGERAS PÅ NÅGOT VIS (varken bild- eller textmässigt) utan skall delas i sin absoluta helhet med allt tillhörande material.
 22. COPYRIGHT INFORMATION (profitsyfte)
  Det är INTE TILLÅTET att kopiera hela- eller enskilda delar av (22a) TEXTARTIKLAR, (22b) LJUDKLIPP, (22c) VIDEOSEKVENSER, (22d) BILDER, (22e) ANIMATIONER (rörliga bilder), för att återge detta material i eget- eller annans profitsyfte eller som egen upphovsrätt. Särskillt tillstånd (utökad/begränsad copyright) kan dock tilldelas i enskilt fall. Alla frågor gällande annan publicering än på TMK Hemsida kräver skriftligt tillstånd. För förfrågan, vänligen skicka ditt ärende via kontaktformuläret på TMK Hemsida. Eventuella Copyrightöverträdelser (s.k. Copyright Infringment) kan komma att öppnas och drivas i en juridisk process utan förvarning.
 23. COPYRIGHT BEIVRAN
  Överträdelse av COPYRIGHT Beivras. Copyrightskyddat material som återfinnes på (23a) publikt digitalt media (se punkt 19 och 22) vad som klassas som digitala medier) eller i (23b) analog form, utan TMK's tillstånd, kan komma att Polisanmälas för överträdelse av Upphovsrättslagen utan föregående notis eller varning. Skadeståndskrav alternativt proportionerlig faktura kan komma att ställas.
 24. Din Personliga Säkerhet
  Om Du finner Dig själv på bild/er eller videoupptagning/ar samt önskar borttagande/redigering vänligen kontakta TMK Webadmin eller TMK Styrelse för snabbast handläggande av ärendet. Vid kontakt med annan TMK Medlem som ej innehar (24a) Webadmin- eller (24b) Styrelseposition kan ärendet ta avsevärt längre tid. Vid anmälan av borttagande av bild/video vänligen ange var aktuell bild/er eller videoklipp finns tillgängligt. Målet är att handlägga ditt ärende enligt den lagstadgade ”rätten att bli bortglömd” (se punkt 5) för definition) samt handlägga ditt ärende inom fem (5) arbetsdagar (inkluderar dock ej helg, röd dag eller (officiella/inofficiella klämdagar).
 25. " Rätten Att Bli Bortglömd "
  Efter beslut om att aktuellt material skall avlägsnas från (25a (TMK) webserver samt (25b) vår interna databasindexering, (25c) Sociala Medier ELLER, (25d) redigerats så att Du som anmälare ej kan identifieras på det anmälda bild, text och/eller videoklippet, så anses ärendet som avslutat. Eventuella cachade sidor på sökmotorer eller webspindlar skall anmälas av Dig till dess respektive informationsutlämnare (.t.ex. Google, Altavista, BING, Lycos etc.) och ligger inte inom ramen för TMK's ansvarsområde.
 26. Syfte Med Ljud- och Video (rörlig bild-) Upptagning
  All stillbilds- eller rörlig dokumentation ”” på offentliga/allmänna platser (eller privata platser med särskilt tillstånd) ”” ; såsom (26a) bildtganing, (26b) tal- / textrecitation/er, (26c) videoupptagning/ar eller (26d) ljudupptagning/ar som publiceras av TMK (Timrå Manskör) på TMK Hemsida www.t-m.nu samt dess tillhörande undersidor inom domänen sker i (26e) journalistiskt syfte (publicering av offentligt sammansatta artiklar) eller (26f) konstnärligt syfte (för att porträttera TMK Timrå Manskör). Tillämpning av 26e och 26f sker även i (26g) historiskt syfte för att tillhandahålla både intern samt publik kronologi över våran sång- samt körverksamhet inom organisationens ramar samt (26h) för att kunna bevara det kulturhistoriska arvet inom ramen för våran sångverkerksamhet.
 27. DISCLAIMER
  Om du inte samtycker till (27a) delar av, eller (27b) hela TMK GDPR - Cookie & Integritetspolicy ( www.t-m.nu ) så ombeds Du härmed att omedelbart lämna TMK Hemsida samt ta bort alla hitintills lagrade cookies (kakor) från dina samtliga enheter som du besökt TMK Hemsida ifrån. Nödvändiga cookies från din/a besöksenhet/er (27c) lagras enligt den tidsperiod som EU GDPR lagstiftning erfordrar.

  Detsamma gäller information och personuppgifter som (27d) du sänt till oss; jämte (27e) kontaktformulär, (27f) SMS, (27g) Mejl eller (27h) brevledes och/ eller (27i) yppat per telefon eller vid (27j) årsmöte eller (27k) medlemsmöte. Dessa uppgifter sparas och lagras i våra register samt behandlas utifrån relevans i föreningens syfte och administration.
 28. SLUT PÅ ARTIKEL
  Artikelns innehåll kommer att uppdateras vid behov.

COPYRIGHT © 1948-2024 Timrå Manskör - Patrik L - ALL RIGHTS RESERVED

 Free Web Building Software

Built with Mobirise ‌

Free Web Page Creator