Timrå Manskör (TMK) COOKIE (GDPR (General Data Protection Regulation)) & INTEGRITETSPOLICY

TMK-Policy V.2019.01c HTML Format

Skapad samt utformad 2019-06-12-2019-08-18 av WEBADMIN 2019 / Patrik L

* POLICY FASTSTÄLLD AV Timrå Manskör STYRELSE 2019-08-271) Timrå Manskör (fortsättningsvis ”TMK”) är en en musikalisk förening som grundades 1948 och fortfarande är verksam under 2019. Syftet med föreningen är att tillsammans, nybörjare som erfaren, kunna träffas vid regelbundna tillfällen (kör-/sång-/repetionsövningar) och utöva det gemensamma sångintresset. Vidare erbjuder TMK offentliga eller privata konserter, planerade eller spontant inbokade. För vidare information angående framträdanden och bokningar, (samt info om repertoar / önskemål) se hemsidan för ytterligare information samt kontaktalternativ.

2) Enligt lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK; SFS 2003:389) skall samtliga besökare på en Svensk hemsida som använder sig av cookies (kakor) få information om detta och varför kakor används. Besökaren ska också samtycka till att kakor används, eller avböja kakor.

3) TMK finns representerade på internet, www.t-m.nu, och likt de allra flesta andra hemsidor som du besöker på internet inom EU, så lagrar vi så kallade cookies på din enhet för att kunna fastställa bland annat individuell säkerhet enligt Dataskyddslagen (GDPR). TMK ( www.t-m.nu ) sparar små filer (mest kända som ”cookies”) på din enhet i form av förstapartscookies som enbart kan läsas av TMK Databasserver (exempelvis för att hemsidan skall fungera (funktionscookies), spara dina inställningar (tekniska cookies) + personligt och/eller anonmymt statistikinsamlande (Databasrelaterade analyscookies) samt tredjepartscookies som kan läsas av samtliga av våra godkända www.t-m.nu samarbetspartners såsom apptillverkare eller producenter av plugins avseende addons installerade på hemsidan som begär info för att hemsidan skall fungera optimalt administrationsmässigt och för att vi (TMK) bättre skall kunna förstå vad du som besökare av www.t-m.nu efterfrågar i form av behovsanalys som vi (TMK) löpande mäter i form av besökstatistik på hemsidan, samt våra samarbetspartners direkttrafik från TMK Hemsida. Om du även registrerar dig på någon av TMK hemsidas tjänster (t.ex. nyhetsbrev, medlemssektion, Wordpress Community eller annat socialt forum som www.t-m.nu tillhandahåller) så kommer även autentiseringscookies att skapas under samband med att du skapar ett användarnamn samt erhåller ditt lösenord via din registrerade mejl. OBSERVERA att samtliga tredjeparts cookies, samt utgivare av dessa, kan ha egna policys som kan uppdateras närsomhelst och ligger utanför TMK's ansvarsområde. (t.ex. Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram eller andra kommunikations- samt meddelandekanaler).

4) COOKIE SPECIFIKATION – TMK använder sig av (1) sessionscookies som enbart bevaras på din besöksenhet under ditt besök på www.t-m.nu och raderas automatiskt efter att du lämnat hemsidan, eller (2) varaktiga cookies som bibehålls efter att du har stängt din enhet eller internet browser. En av cookies huvuduppgifter är även att du skall slippa att göra om dina säkerhetsinstälningar för besök på www.t-m.nu och dess undersidor samt även för att din enhet skall komma ihåg formuläruppgifter som du självmant sänder till oss (via t.ex. kontaktformulär, bokningsformulär, (blogg-)kommentarer samt liknande automatiserade funktioner på TMK Hemsida). Som besöksenhet menas digitalt media eller likvärdigt som kan återge denna (www.t-m.nu) hemsida fullt eller delvis (se punkt 5 nedan) ;

5) TILL DIGITALA MEDIER menas till exempel Internet browser från Windows® baserade enheter, Apple® baserade enheter och LINUX® baserade enheter m.fl. Som digital media-visare menas PC (Personal Computer inkl. Laptop), Terminalenhet, Surfplatta samt Mobiltelefon. Samtliga trådbundna eller trådlösa lokala eller icke lokala nätverk (fiber, kabel, ADSL , WAN eller Wifi) är medium, som kan visa eller återskapa TMK Hemsida www.t-m.nu, är inkluderade i denna policy.

6) Genom att fortsätta surfa på www.t-m.nu godkänner (opt-in) du våran (TMK) Integritetspolicy.

7) Du kan närsomhelst återta (opt-out) ditt samtycke genom att (1) stänga din internet browser samt öppna ett nytt fönster och ta bort alla cookies för våran (TMK) hemsida dedikerat (se specifik manual för den internet browser som du använder) eller (2) cookies för en viss tidsperiod (se specifik manual för den internet browser som du använder) samt (3) cookies sedan begynnelsen (sedan du startade din internet browser för första gången eller senast tog bort alla cookies.

8) Vi (TMK Databas) sparar data (cookies) innehållande: IPN (IP-nummer (Internetservice Provider)), Unikt Enhetsnummer (enskilda nummer för varje enhet du använder), Upp- samt Nedkopplingshastighet, Internet Browser (t.ex. Chrome, Safari, Firefox eller annan Internet Browser), Besökshistorik (dag/datum/år och antal besök samt vilka sidor du besökt på TMK Hemsida www.t-m.nu), Land, Tidszon.

9) Du kan blockera ALLA sorters cookies genom manuell konfiguration av din Internet Browser.

10) Statistikinsamlande kan även ske från webfyrar (Web Beacons). Detta beroende på vilka sidor/delar av TMK Hemsida www.t-m.nu som du besöker.

11) INTERNETSÄKERHET – TMK använder sig av SSL (Secure Sockets Layer) vilket innebär en krypterad form av kommunikation (internet protokoll) mellan TMK Databasserver samt anslutna enheter. I vissa internet browsers är det nödvändigt att manuellt skriva in den kompletta hemsideadressen som i detta fall blir https://www.t-m.nu istället för www.t-m.nu eller enbart t-m.nu, för att SSL Certifikatatet skall gälla samt för att vår (TMK) sida ej skall visas som osäker. Du kan även manuellt (lokalt på varje enskild enhet, se specifik manual för den internet browser som du använder) ställa in vilken typ av SSL Certifikat som specifikt skall accepteras under din internet browsers inställningar. Vår (TMK) rekommendation är att alltid skriva oavkortad URL (Uniform Resource Locator)-address i de fall vår hemsida visas med ett ”i” inom en ring (osäker). Om vår (TMK) hemsida ej visas som säker beror detta i de flesta fall på att ej https har angetts.

12) Vi (TMK) skyddar din insamlade data (cookies) genom regelbundna backups över vår databas samt digital scanning av vår webserver i preventivt eller aktivt syfte avseende dataintrång (hacking), negativa massmeddelanden (spamming/flooding) samt överbelastingsförsök (DDOS) av server.

13) Vid eventuellt överträde av benämnda punkter i artikel 12 skall TMK göra sitt yttersta för att återställa datasäkerheten samt TMK Hemsida efter att en incident(enskild eller upprepad) har blivit rapporterad till oss. Även en incidentrapport skall upprättas internt, samt vid behov lämnas tillsammans med TMK Databasinformation till lagupprättande tillsynsmyndighet eller annan relevant instans för vidare utredning eller grundunderlag för eventuell polisanmälan.

14) Ett fastställt dataintrång klassificeras som force majeure och ansvarsområdet ligger utanför TMK ansvarsområde, och TMK kan ej hållas ansvariga för eventuellt dataintrång, olovlig dataåtkomst eller olovlig användning av TMK Webserver. Eventuellt dataläckage vill (1) utredas internt samt (2) vid behov lämnas över till annan tillsynsmyndighet eller lagupprättande instans för fortsatt utredning.

15) COPYRIGHT INFORMATION – SAMTLIG DIGITAL INFORMATION som återges på TMK Hemsida www.t-m.nu omfattas av Copyright © (Upphovsrättslagen). ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE för användning av på hemsidan audiellt och visuellt synbart material. Det är EJ TILLÅTET att stjäla, ”låna” eller sprida material från hemsidan utan TMK (Timrå Manskör) skriftliga tillstånd/medgivande. Upphovsrättslagen är tillämplig på TMK huvudsida (www.t-m.nu) samt ALLA dess undersidor inom domänen + SAMTLIGA externa från oss (domänen, www.t-m.nu) dedikerade sidor som innehåller material uppladdat av oss (TMK).

16) UNDANTAGET från artikel 15 är (1) TMK Styrelse, (2) TMK Webadmin samt (3) TMK medlemmar som äga rätt att dela material för personligt (privat) bruk och/eller i strategiskt marknadsföringssyfte för TMK. Om hela artiklar delas är det önskvärt att dessa delas i sin helhet genom direktlänk.

17) PUBLIKT (officiella) av TMK delade artiklar (samt ev. PRESS-material) KAN DELAS FRITT i sin helhet av samtliga TMK Hemsida's besökare med DIREKTLÄNK till den delade artikeln, UTAN medgivande från TMK.

18) Det är inte tillåtet att kopiera hela- eller enskilda delar av (1) TEXTARTIKLAR, (2) LJUDKLIPP, (3) VIDEOSEKVENSER, (4) BILDER, (5) ANIMATIONER, för att återge detta material i eget- eller annans profitsyfte. Särskillt tillstånd (utökad/begränsad copyright) kan dock begäras i enskilt fall.

19) Överträdelse Beivras. Copyrightskyddat material som återfinnes på publikt digitalt media (se punkt 5 vad som klassas som digitala medier) utan TMK's tillstånd kan komma att Polisanmälas för överträdelse av Upphovsrättslagen utan föregående notis eller varning.

20) Om du finner dig själv på bild/er eller videoupptagning/ar samt önskar borttagande vänligen kontakta TMK Styrelse för snabbast handläggande av ärendet. Vid kontakt med annan TMK Medlem som ej innehar (1) Styrelse eller (2) Webadmin position kan ärendet ta avsevärt längre tid. Vid anmälan av borttagande av bild/video vänligen ange var aktuell bild/er eller videoklipp finns tillgängligt. Målet är att handlägga samt genomföra ditt ärende inom fem (5) arbetsdagar (inkluderar dock ej helg, röd dag eller klämdagar).

21) Efter att aktuellt material har avlägsnats (1) från vår (TMK) webserver samt våran interna databasindexering ELLER, (2) redigerats så att Du som anmälare ej kan identifieras på det anmälda bild/videoklippet så anses detta som ett avslutat ärende. Eventuella cachade sidor på sökmotorer eller webspindlar skall anmälas till dess respektive informationsutlämnare.

22) All dokumentation (bilder, text, video- eller ljudupptagningar) som publiceras av TMK (Timrå Manskör) på TMK Hemsida www.t-m.nu samt dess tillhörande undersidor inom domänen sker i (1) journalistiskt syfte (publicering av offentligt sammansatta artiklar) eller (2) konstnärligt syfte (för att porträttera TMK Timrå Manskör). Tillämpning av 22:1 och 22:2 sker även i historiskt syfte för att tillhandahålla både intern samt publik kronologi över våran sång- samt körverksamhet inom organisationens ramar.

23) Om du inte samtycker till (1) delar av, eller (2) hela TMK Cookie & Integritetspolicy ( www.t-m.nu ) så ombeds Du härmed att omedelbart lämna TMK Hemsida samt ta bort alla hitintills automatiskt lagrade cookies (kakor) från dina samtliga enheter.

--- --- KÄLLOR OCH YTTERLIGARE INFORMATION OM: LEK, SFS 2003/389 samt GDPR ------

Sammanställt av TMK (Timrå Manskör) Webadmin 2019 Patrik L (Juni 12 – Aug 18 / 2019)01 - SVENSKA REGERINGENS HEMSIDA

02 - DATAINSPEKTIONEN om GDPR

03 - DATAINSPEKTIONEN OM ATT PUBLICERA FOTON & VIDEOKLIPP PÅ INTERNET

04 - EC (European Commision) – Allmän Information

05 - EC (European Commision) – Var GDPR Är Tillämpligt

06 - EUROPA PARLAMENTETS RÅD [[ LEK 2002/58/EG ]]

07 - WIKIPEDIA – WEBBKAKA [[ LEK; SFS 2003/389 ]]

08 - KAMERA & BILD – OM GDPR JURIDIK

09 - FOTOSIDAN OM GDPR (för privtpersoner)

10 - TIMRÅ KOMMUN OM GDPR