Vårterminen 2022

ÅRSMÖTE 2022

MÅNDAG
Den 4:e April
Klockan 18.00
Pingstkyrkan i Timrå

SAMTLIGA medlemmar i TMK Timrå Manskör kallas !

---> VÄNLIGEN RESPEKTERA TIDPUNKTEN 18.00
---> Då Timrå Manskörs styrelse sammaträder innan !

---

Motioner/frågor att behandlas under årsmötets dagordning skall vara TMK - Timrå Manskörs
ordföranden tillhanda i god tid före årsmötet.

COPYRIGHT © 1948-2022 TMK Timrå Manskör - Webadmin Patrik Larsson - ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE

Made with Mobirise theme