VT-2021 - Vilande

PGA. den rådande Corona/COVID-19 Pandemisituationen så är körens verksamhet vilande under VT-21.

Vi beräknar att hålla ett årsmöte senast 2021-04-01 MEN observera att detta kan komma att förändras beroende på   den pågående pandemisituationen i samhället.

Vi söker kontinuerligt nya medlemmar till Timrå Manskör och välkomnar nya medlemmar så snart som samhällssituationen tillåter verksamheten att starta upp på ett säkert sätt. Under pandemin så kan du dock föranmäla ditt intresse (klicka) så tar vi kontakt med dig ! 

COPYRIGHT © 1948-2021 TMK Timrå Manskör - Webadmin Patrik Larsson - ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE

Build a free site - Click for more